SIMON MAANKOHOUMAPUISTO

 • Stacks Image 118

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 119

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 120

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 153

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 156

  Caption Text

  Link
Stacks Image 197

JÄÄN SULAMINEN
Maapallon ilmaston lämpenemisen johdosta mannerjää alkoi sulaa. Sulaminen kesti muutamia tuhansia vuosia ja sulamisvesien voimakkaat virrat muokkasivat maan kamaraa kuljettamalla kiviaineksia ja hiekkaa laajoille alueille jopa Keski-Eurooppaan saakka. Veden mukanaan kuljettamat kiviainekset hioivat peruskalliota muodostaen erilaisia kivirantoja ("pirunpeltoja"), hiekka- ja soraharjuja joita tavataan kaukana sisämaassa. Useat Suomesta löydetyt ns. Hiidenkirnut ovat syntyneet jääkautisten virtojen kuljettamien ja pyörittämien kivien avulla kallioon. Oulun eteläpuolella olevalla Rokualla on nähtävissä jääkautisten virtojen rakentamia ja muovaamia hiekkaharjuja. Monissa paikoissa ympäri Suomea on nähtävissä syviä ns. suppalampia, jotka ovat syntyneet suurten jäänlohkareiden sulaessa paikoilleen maa-ainesten sisään. Monissa paikoissa on havaittavissa myös suuria kiviä ns. siirtolohkareita, joita jäämassat ovat kulkiessaan ja sulatessaan kuljettaneet ympäri maata. Useissa paikoissa paljaassa kalliossa näkyy pohjois-etelä -suuntaisia uurteita, joita jäämassojen kuljettamat siirtolohkareet ja kivet ovat niihin piirtäneet.

Viereisessä kuvassa merenranta noin 10 000 vuotta sitten.


Stacks Image 200